AlfaBeta Türkiye’nin ilk veri yönetimi ve biyoistatistik firmasıdır. Gerek ilaç endüstrisinin, gerek sözleşmeli araştırma kurumlarının, gerek ise akademinin hizmetine kolay erişilebilir ve dost yapılı, araştırıcının bakış açısını anlayan ve doğru çözüm üreten bir biyoistatistik hizmeti sunmaktadır.

AlfaBeta doğru sonuçların elde edilmesi için gerekli örneklemin sayısal ve yapısal açıdan belirlenmesi, araştırma tasarımına uygun olarak verilerin doğru ve güvenilir işlenmesi, doğru değerlendirme yöntemi ile değerlendirme, yargılama, doğru yönde yorumlama ve raporlama süreçlerinde tam destek sağlayan ama bunu yaparken bu süreçlerin mümkün olduğunca kullanıcıya saydam olmasını sağlayan bir servis oluşturmaktadır Tüm gerekleri ile medikal araştırma tasarlamak, sürdürmek ve değerlendirmek hizmetinin yanı sıra isteyenlere Biyoistatistik’ten gereğince anlamayı öğretmek te servis hedeflerindendir. Prof. Dr. Mustafa Şenocak ve Dr. Mehmet Yusuf tarafından 2010 yılında kurulmuştur.
İletişimE-BroşürServisler Ana Sayfa Englishİletişim Ana Sayfa